מדיטציה יהודית

מדיטציה יהודית

מאז שנות השישים בהם החלה חדירה של השפעות רוחניות מעדות המזרח והתעצמות השפעות אלו בשנות השבעים על אנשים מאמינים ומחפשים במדינת ישראל עולה השאלה עד כמה אפשר להתחבר למדיטציות ולחיפוש הרוחני מתוך החיבור ליהדות וקבלה.
הצורך שלנו כיהודים וכעם הנבחר להתחבר למהות ולחיפוש הרוחני הינו צורך טבעי ומובן, אולם ישנם אנשים המעדיפים לעשות מדיטציה יהודית מאשר מדיטציות המתרגלות תפיסות רוחניות שונות שאולי חלקן סותרות את התפיסה הדתית האורתודוכסית. מאמר זה יציע כמה שימושים מקובלים עבור מדיטציה קבלית שהלכה והשתרשה בקרב היהודים המאמינים המחפשים.

מנטרות קבליות

השימוש במנטרה החוזרת  על עצמה כאמצעי למיקוד המחשבות במחשבה אחת בלבד הינו תרגול ידוע הקיים גם בארצות המזרח. מדיטציה יהודית יכולה להיות שימוש במנטרת השם 'יהוה' למשל או במילה 'אלוהים'. החזרה על מילה זו שוב ושוב פעמים רבות יכולה לסייע לאדם לדבוק באל ובאנרגיה וכך פחות לחשוב על מחשבות יום יומיות.
אחת המטרות העיקריות של מדיטציה הינה הרגעה והשקטת המחשבות, היכולת להתחבר לתדרים עדינים ולהשקיט רצונות. השימוש במטרה כאמצעי לחיבור לתדרים עדינים אלו ומתוך כך לאלוהים ולמקורות היהודיים.

התחברות למהות

מדיטציה קבלית מטרתה לחבר את האדם למהות הפנימית שבתוכו וליכולת להתרכז במחשבת משמעותיות העוסקות במהות ורוח,מ עבר למחשבות היום יום. אחד הרבנים הגדולים שהציעו שילוב בין המדיטציה הרוחנית מהמזרח לבין מדיטציה יהודית הינו הרב קפלן שכתב את הספר 'מדריך מעשי למדיטציה יהודית'.
אחד הרעיונות היפים שהרב קפלן מציע הינו לחקור ולגלות כצד בעבר היו מקובלים ואנשי דת מתחברים למהות ומה סוג המדיטציות שהן היו מתרגלים כדי לדבוק עוד באלוהות. הוא מתאר את צורות ההתבודדות והחיבור שהיו עושים רבנים כמו רבי יוסף ג'יקטליה אורבי יצחק דמן מעכו ועוד.

תפילה

הזרם הברסלבי היהודי מעצים ומדגיש מאוד את רגעי ההתבודדות שיהודי יכול להקדיש ביום יום. זמנים התבוננות פנימית, שיח  עם אלוהים וחיבור לטבע. מדיטציה מתחילה מהיכולת לשבת לבד בחדר או בטבע, להקשיב לפנימיות הלב ולהשקיט את רחשי הסביבה.
היכולת להתפלל או לדבר אל האל, הינה שיטה מדיטטיבית חזקה ומומלצת, שמשתמשים בה בכל הדתות ומין הסתם גם בדת היהודית.